“ช่องวันอ่านเอา” ค้นหานวนิยายเรื่องเยี่ยมใน Theme “รักรัก – รักร้าย”

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สำหรับ โครงการ “ช่องวันอ่านเอา” ที่ผ่านมาแล้วทั้ง 2 ครั้ง จนมีผลงานนวนิยายจากผู้ชนะเลิศในโครงการ ได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์อย่างละคร “วานวาสนา” ที่กำลังออกอากาศ และโกยเรตติ้งสูงอยู่ ณ ขณะนี้

ล่าสุด ช่องวัน31 ร่วมกับ เพจนิตยสารออนไลน์ “อ่านเอา” ก็ได้ทำการ Live Facebook ผ่านเพจ “อ่านเอา” เปิดโครงการ “ช่องวันอ่านเอา” ครั้งที่ 3 เพื่อเฟ้นหานวนิยายขนาดสั้น ซึ่งมีความยาวประมาณ 80 – 150 หน้า ในแนวความรัก โดยเปิดโอกาสให้นักเขียนได้โชว์ผลงานกับนวนิยาย 2 แนว คือ 1. รักรัก  2. รักร้าย ตามความถนัด 

โครงการ “ช่องวันอ่านเอา”  ครั้งที่ 3  มีกำหนดเปิดรับพล็อตใน วันที่ 21 มกราคม – 5 มีนาคม 2565 โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ใน Google From พร้อมส่งไฟล์พล็อตนวนิยายความยาว 3-5 หน้า ที่เขียนด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้Font Cordia หรือ Angsana หรือ Browalia หรือ Freesia ขนาด 16 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบอบรมในวันที่ 31 มีนาคม ทาง Facebook “ช่องวัน 31” และเพจ “อ่านเอา” 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ช่องวัน 31 อาทิ คุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์, คุณพิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์  และผู้ก่อตั้งเพจ “อ่านเอา”  อาทิ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ, คุณนันทพร ศานติเกษม (ปิยะพร  ศักดิ์เกษม), คุณปาริฉัตร ศาลิคุปต (กิ่งฉัตร) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยนวนิยายของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถูกนำมาสร้างเป็นละครให้กับ ช่องวัน 31 ต่อไป 

นักเขียนที่สนใจสมัครโครงการ “ช่องวันอ่านเอา” ครั้งที่ 3 สามารถสมัครผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ www.anowl.co พร้อมส่งโครงนวนิยายเข้าประกวดท่านละ 1 เรื่อง ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.anowl.co หรือFacebook Fan page อ่านเอา : anowl.co และ สื่อออนไลน์ช่องวัน31

Leave a Reply

Your email address will not be published.