ภาคธุรกิจไทย TBCSD เปิดเวทีระดมสมอง

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉาย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จับมือภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน เปิดเวทีระดมสมอง จัดงานเสวนาออนไลน์ “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand Climate Action” โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสวนา เรื่อง “ยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต” โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี Senior Vice President M&A Transformation and Sustainability Management บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ นายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

พร้อมทั้งได้พูดคุยกับ นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ ดารานักแสดง และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด และนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้ง บริษัท คิดคิด จำกัด (กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise) ในหัวข้อ “บทบาทของคนรุ่นใหม่ แสดงพลังความร่วมมือ เปิดมิติใหม่ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://1th.me/pMt1m

Leave a Reply

Your email address will not be published.