เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ เชิญร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “New Green Possibilities”

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) และ we!park ร่วมกับ The International Urban and Regional Cooperation (IURC) หน่วยงานภายใต้สหภาพยุโรป ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “New Green Possibilities” ในช่วงภาคธุรกิจ หัวข้อ “Green Business Pathway” อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 

การเสวนาออนไลน์ “New Green Possibilities” จัดขึ้นเพื่อเป็นกลไกสร้างความตระหนักรู้และสร้างบทสนทนาสาธารณะ ขยายผลการพัฒนาและนโยบายพื้นที่สีเขียว และแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาระหว่างผู้ขับเคลื่อนเมืองระดับนโยบาย เครือข่ายพัฒนาเมือง นักออกแบบ และองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ Green Bangkok 2030 

สำหรับช่วงการเสวนาภาคธุรกิจ “Green Business Pathway Talk” ครอบคลุมประเด็นการจัดสรรพื้นที่โครงการเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวร่วมกับกรุงเทพมหานคร การทำให้พื้นที่สวนกลางย่าน CBD มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต โดยมีตัวแทนจากองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับประเทศร่วมสนทนา นำโดย วรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมาพูดคุยในหัวข้อ “Privately Owned Public Spaces” องค์ประกอบที่สำคัญของพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะ การจัดทำฟุตบาทหรือทางเท้าให้เป็นสากล สะดวกสบายต่อการเดินเท้า มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน การให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกับผู้คนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งให้กรุงเทพเป็นเมืองในฝัน สร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการเสวนาภาคธุรกิจ “Green Business Pathway” ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom และ Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก City Crackers และ Voov ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:00 – 17:30 น.  

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: