สจล. เตรียมส่งมอบ “เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow” จำนวน 900 เครื่องทั่วไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ ให้เพื่อต่อลมหายใจ ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ที่มาพร้อมระบบมอนิเตอร์และควบคุมทางไกล แล้วเสร็จจำนวน 200 เครื่องแรกจากเงินบริจาค เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นทั่วประเทศ ไปยัง 138 หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความต้องการและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผ่านขนส่งของไปรษณีย์ไทย และจะผลิตได้เพิ่มอีก 200 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 400 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 และจะดำเนินการผลิตอีก 500 เครื่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

ทั้งนี้ กิจกรรมการส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” การระดมเงินบริจาคจากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศเพื่อนำไปผลิต “เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow” นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ออกแบบมาพร้อมระบบระบบมอนิเตอร์และควบคุมทางไกล เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นทั่วประเทศ โดยล่าสุด สจล. ได้ผลิตพร้อมส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจนดังกล่าวจำนวน 200 เครื่อง ไปยัง 138 หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความต้องการและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย และจะผลิตได้เพิ่มอีก 200 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 400 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 และจะดำเนินการผลิตอีก 500 เครื่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

นวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ สจล. ในการขยายผลการศึกษาวิจัยจาก Prototype สู่ Innovative Product ที่พร้อมส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วไทย โดย สจล. พร้อมด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มุ่งเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นรากฐานนวัตกรรม ภายใต้การบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย สจล. ในหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาเป็น “ต้นแบบนวัตกรรม” (Prototype) ที่พร้อมเป็นกรณีศึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคการศึกษานำไปขยายผลต่อทั้งในเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์

ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่พบข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนคนไทยในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ จึงได้ร่วมสนับสนุนการส่งต่อเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์จำนวนมาก ผ่านเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยจำนวนมาก โดยล่าสุด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ‘การส่งต่อ’ เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ของ สจล. เพื่อส่งมอบไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความจำเป็นสูง ทั้งในด้านของความขาดแคลนและจำนวนผู้ติดเชื้อสูง อาทิ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

สำหรับกิจกรรมการส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ผ่านระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ www.facebook.com/kmitlofficialhttps://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITLwww.kmitl.ac.thhttps://kmchf-pp.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *