สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ “TRANSFORMER PLAYBOOK” คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง

0 0
Read Time:5 Minute, 41 Second

21 ตุลาคม 2565 : ณ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์วิช แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง TRANSFORMER PLAYBOOK ผลงานหนังสือลำดับที่ 4 จากซีรีย์หนังสือชุด Digital Transformation

นายธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือกล่าวว่า “ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เริ่มเปลี่ยนมาจากยุคที่ 1 คือ นับตั้งแต่ประมานช่วงปี ค.ศ. 2000 เริ่มมี Digital Disruption และการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 (Industry 4.0) เช่น กรณีของ Google และ Facebook ที่มา Disrupt อุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาแบบดั้งเดิม หรือ iPod ที่ Disrupt อุตสาหกรรมเพลง ยุคแรกของการทำ Digital Transformation นับจนถึงช่วงก่อนการระบาด โควิด-19 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 หลายองค์ต้องล้มหายตายจากไป หรือ ไม่สามารถคงความยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนได้ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรกของหนังสือชุด Digital Transformation In Action ด้วยแนวคิด “ไม่เปลี่ยน ไม่รอด”

ยุคที่ 2 นับตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2020 – 2022 องค์กรทั่วโลกต่างจำเป็นต้องเร่งทำ Digital Transformation ในช่วงการระบาด โควิด-19 ให้เทียบเท่ากับการทำ Digital Transformation ใน 10 ปี ช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจควรใช้ประโยชน์จากคลื่นลูกที่สองของ Digital Transformation ในการเพิ่มโอกาสเหล่านี้ให้สูงสุด เพื่อประโยชน์ของตนในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพื่อตำแหน่งในการแข่งขันที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับองค์กรในระยะยาว

ยุคที่ 3 คือ ปี 2023 เป็นต้นไป คือยุคหลัง Digital Transformation ที่การทรานส์ฟอร์มธุรกิจเป็นดิจิทัลไม่เพียงพอแล้ว แต่ทุกธุรกิจจะต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอย่างแท้จริงถึงจะอยู่รอดและสร้างความสำเร็จได้ในอนาคตได้”

ยุคหลัง Digital Transformation ในปี 2023 คืออะไร และธุรกิจจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

“จากสถิติ โดย IDC ในปี 2022 คาดว่า 50% ของ GDP จะมาจากสินค้าและบริการที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ทุกองค์กรจึงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โลก รวมถึงประเทศไทยเอง กำลังเปลี่ยนจากยุค Digital Transformation สู่ ยุค Digital-First เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่มีความสามารถหรือการปรับปรุงทางดิจิทัลที่ช่วยพัฒนาวิถีชีวิตของเราและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ องค์กรของเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องเร่งทรานส์ฟอร์ม เพื่อไม่ใช่แค่เปลี่ยนจาก Analog เป็น Digital แต่ต้องทำให้องค์กรเป็น Digital-First

“จากรายงาน Digital Transformation Readiness Report 2021 จัดทำโดย Digital Transformation Academy ที่ได้สำรวจความพร้อมขององค์กรในประเทศไทย พบว่า แม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ในไทยหรือกว่า 95% จะกำลังทำ Digital Transformation แล้ว แต่พบว่า มีองค์กรเพียง 18% เท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จ ในระดับ Harmonizers และ Differentiators

องค์กรส่วนใหญ่มีความพร้อมในระดับ “Adopters” กล่าวคือ องค์กรได้มีการใช้เงินลงทุนในการฝึกอบรมและการศึกษาสำหรับบุคลากร ธุรกิจต่างๆ เริ่มเปลี่ยนกระบวนการทำงานจาก Analog เป็น Digital (Digitization) และตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานส่วนใหญ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ (Digitalization) แต่ยังไม่ได้นำดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งองค์กร ไม่สามารถกำหนดเทคโนโลยีและขีดความสามารถ (Capability) ที่สำคัญและจำเป็นต่อองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายที่ได้ถูกคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงยังไม่สามารถใช้ดิจิทัลมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ โดยสถิติในปี ค.ศ. 2022 นี้ พบว่าไม่มีความแตกต่างจากปี ค.ศ. 2021 อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ องค์กรที่สามารถประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ได้ องค์กรจำเป็นที่จะต้องทราบถึง “วิธีการ“ หรือ “How TO” ในการคิดและออกแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับการเพิ่มงบประมานการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านดิจิทัล เพื่อตอบสนองและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมด้วยทัศนคติที่ดีสำหรับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

เริ่มต้นทำ Digital Transformation ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล หรือ Digital Strategy ในที่นี้ หมายถึง กลยุทธ์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในยุคดิจิทัล สามารถทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จได้จากการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างจากการทำธุรกิจในรูปแบบเดิม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนตามหลักของการทำ Digital Transformation ดังนี้

• EMPHASIZE เริ่มต้น ทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยความเข้าใจ
• ASSESS ประเมิน ความพร้อมขององค์กรก่อนทราส์ฟอร์ม
• DESIGN ออกแบบ Roadmap ในการทรานส์ฟอร์ม
• STRENGTHEN สร้างต้นแบบความสำเร็จ ลงมือทรานส์ฟอร์ม วัดผล เรียนรู้”

หนังสือ คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง TRANSFORMER PLAYBOOK

“หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือเชิงทฤษฎี ที่อธิบายหลักการหรือแนวคิดเชิงนามธรรม แต่เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้จริงได้ เป็นหนังสือแนวหนังสือแบบฝึกหัด (Practice Book) ประกอบด้วย 10 เครื่องมือเวิร์กชอป ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นทรานส์ฟอร์มตั้งแต่ก้าวแรก ทีละก้าว ทีละขั้นตอน จนได้แผนกลยุทธ์และแผนงานทรานส์ฟอร์มธุรกิจของคุณ แล้วสามารถนำไปลงมือทำจริง พร้อมยกตัวอย่าง 15 กรณีศึกษา และ 9 สิ่งที่ต้องรู้ ประกอบในแต่ละเวิร์กชอป เพื่อช่วยให้คุณเกิดไอเดียใหม่ ๆ ในสำหรับทางเลือกในการทรานส์ฟอร์มของคุณต่อไป

หนังสือ คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง TRANSFORMER PLAYBOOK จะช่วยแนะแนวทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นก้าวแรก ไปสู่เป้าหมายใหม่ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยให้ระหว่างทางของการทรานส์ฟอร์มของคุณเป็นเรื่องสนุกได้และเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ, ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร, ผู้รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทรานส์ฟอร์มองค์กร ตลอดจนผู้ก่อตั้งธุรกิจและสตาร์ทอัพ”

หนังสือ คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง TRANSFORMER PLAYBOOK เขียนโดยกูรูด้าน Digital Transformation ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล (พจ) จัดพิมพ์รูปเล่มด้วยขนาดพิเศษ เพื่อเป็นคู่มือในการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ความหนาจำนวน 246 หน้า จำหน่ายในราคา 300 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

และพบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ที่ซื้อหนังสือ ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ จะได้รับส่วนลด 15% จากราคา 300 บาท ลดเหลือ 245 บาท และรับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา Digital Transformation NEXT.FUTURE.TRENDS 2023 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่านทาง Zoom พร้อมรับคำปรึกษาทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากผู้เขียน อาจารย์ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: