กระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 จากฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานรับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 จากฟูจิฟิล์ม (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 2,450,000 บาท จากบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมไทยภายใต้แนวคิด Never Stop 

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสำหรับใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อและผู้ปฎิบัติงานของภาคอุตสาหกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทำการส่งมอบชุดตรวจให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดยได้รับเกียรติจาก มร. ยูอิจิ โอบะ ท่านรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต, อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมส่งมอบ วันนี้ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.