ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย กับ “THAILAND CREATOR CHALLENGE 2024” โอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้มีฝัน สู่การเป็น Content Creator “มืออาชีพ” ชิงรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

0 0
Read Time:5 Minute, 54 Second

บริษัท ไนล์ ออรา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มุ่งหวังในการช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สู่การเป็น Content Creator หน้าใหม่ เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ อันจะส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีพื้นที่สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียในการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ เพื่อสร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ทางออนไลน์ ยกระดับคุณภาพให้แก่ชีวิตในอนาคตต่อไป

โครงการ THAILAND CREATOR CHALLENGE 2024 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมผลักดันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ถึง 7 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด), มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์), มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคหกรรม), มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (คณะศิลปกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์กับ กูรูมืออาชีพ อาทิ สอดอ Style เจ้าของช่อง Youtube ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4.2 ล้านคน, คุณหมอของขวัญ แพทย์หญิงชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน และเหล่า Content Creator อีกมากมาย เพื่อร่วมสร้าง Content Creator หน้าใหม่ ผลักดัน ต่อยอด ยกระดับคุณภาพ Content Creator อันจะนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่สนใจ

นางศิริญา เทพเจริญ ประธานโครงการ Thailand influencer Challenge 2024 กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือเราต้องการเฟ้นหา และสร้างนักสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ เราต้องการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีพื้นที่สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียในการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึง ความสามารถ พลังการมีส่วนร่วม การปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก การรู้จักคุณค่าในตนเอง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคุณภาพ เรามุ่งหวังจะสร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพและยกระดับวงการอินฟลูเอนเซอร์ให้มีการนำเสนอที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรมและความรับผิดชอบในฐานะนักการสื่อสาร มีบรรทัดฐานที่มั่นคงในการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประกวดโครงการนี้ จะได้รับการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการผลิตคอนเท้นท์ที่มีคุณภาพ จากเหล่ากูรูในสาขาต่างๆ ทั้งระดับวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งยังได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาของวงการอินฟูลเอนเซอร์ โครงการประกวดครั้งนี้เราเปิดกว้างสำหรับทุกคนทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็น Influencer ชั้นนำของประเทศ ยกระดับมาตรฐานวงการ CREATOR ไทย ทำอย่างไรให้โดนใจผู้ติดตามและผู้สนับสนุน นำไปสู่การต่อยอดสร้างรายได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนในอนาคตค่ะ“ นางศิริญา กล่าว

คุณเกรียงยศ อุยเหินนภา

ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และบริษัทชั้นนำได้มาร่วมพลังสร้าง Content Creator ยุคใหม่ อาทิ ผศ.นริส พิเชษฐพันธ์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด), ผศ. ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์), ผศ.จิราพร วีณุตตรานนท์, ผศ.ดร. ธนากร อุยพานิชย์ (สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์), ผศ. วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ, ผศ.กรุณา แย้มพราย (คณบดี), อ. ณพล ศิริภิบาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์-วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซด์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี), คุณเกรียงยศ อุยเหินนภา CEO บริษัท ไนล์ ออรา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

คุณสหทัต รุ่งขวัญศิริโรจน์

คุณสหทัต รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทเซฟที ทราเวล จำกัด, ภญ.จุฑาทิพย์ ทิพสุดาวัลย์ จาก Panacee Academy, คุณไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์ (Maifarada) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด, คุณ สรัญญา เจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า MBK Center พร้อมกันนี้ยังรวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมาย อาทิ สอดอ.Style หรือ เส้นด้าย พิมพ์ลดา แววไธสง, ไอลดา กิตติพัฒนาวัฒน์ (Icesassy), อภิวัฒน์ อินทร์จันดา (BBJJGym), มิตร โมชดารา (ฟิต มิตร ด้าม), วิวิธ ขุมเงิน (กินกับกี้), ชนัญชิตา ชุมพลวงศ์ (Journey All Around) ฯลฯ ที่จะมาร่วมพลังสร้าง Content Creator ยุคใหม่ในครั้งนี้ด้วย

ภญ.จุฑาทิพย์ ทิพสุดาวัลย์ และคุณไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์

โครงการ THAILAND CREATOR CHALLENGE 2024 เปิดให้ผู้สนใจ สมัครเข้ามาร่วมแข่งขัน โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และมีโอกาสสร้างรายได้และได้งานจากองค์กรธุรกิจต่างๆ ผ่านช่องทางของ WEALTHYY THAILAND

สอดอ.สไตล์ อินฟูลเอนเซอร์ชื่อดัง และแมกกี้ ทิพอาภา นางเอกชื่อดังจากช่อง 7 สี

หากคุณมีคาแรคเตอร์โดดเด่นไม่แพ้ใคร ขอเชิญร่วมประกวด THAILAND CREATOR CHALLENCE 2024 พื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้ง Creator มืออาชีพและ Creator รุ่นใหม่ ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ผู้ติดตาม พร้อมชิงเงินรางวัลสูงสุดมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อร่วมประกวดชิงชัย กับ Content ยอดนิยม 5 ประเภท

กิน / เที่ยว /สุขภาพความงาม / กีฬา / เอนเตอร์เทนเมนท์

คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. ไม่จำกัดอายุ
  3. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมเอกสาร เป็นไฟล์รูปภาพ สกุล .jpg ความละเอียดไม่เกิน 300 dpi เพื่ออัพโหลดตอนสมัครเข้าประกวด
  4. หากมี Channel เป็นของตนเองในสายต่างๆ ส่งหน้าจอ Chanel ของตัวเอง พร้อมยอด Follow โดยมียอดผู้ติดตามบน FacebookPage , YouTube/ IG และ TikTok ณ วันที่สมัคร
  5. ไม่มีสังกัด หรือสัญญาผูกมัดกับค่ายใดๆ

โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

สอบถามรายละเอียดการสมัครออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dooqonline หรือไลน์ @dooq https://lin.ee/7ywGyKc

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: