เปิดตัวหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด”

วันนี้ (26 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กทม. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัทบันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านตัวการ์ตูนไทย โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

​นายปรเมธี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อีกทั้ง
การไม่เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมของประเทศในการส่งเสริมสังคมคุณภาพ และพัฒนาคนให้มีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต จึงได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” จัดทำหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รวมทั้งการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย และไม่เป็นพาหะนำโรค โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

ซึ่งในวันนี้ ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ขึ้น โดยมี ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid นพ. ลิวิวยูร์ เวอร์ดราสโค ผู้แทนอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป (ขายหัวเราะ) ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าว

​ดร.อิสระ กล่าวว่า โครงการ “KnowCovid รู้ทันโควิด” เป็นอีกโครงการที่ตนตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้น โดยหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้อธิบายข้อมูลไว้ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าอ่าน หวังให้สาระและความสนุก ช่วยให้ทุกคนคลายความเครียด ความกังวล ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ หนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูลเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อให้มีความรู้ทันโควิด-19 ทั่วถึงกันและอยู่ร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

​นายแพทย์ ลิวิวยูร์ กล่าวถึงจุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ขายหัวเราะเฉพาะกิจเล่ม “KnowCovid รู้ทันโควิด” เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มอบองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเนื้อหา โดยเน้นความพร้อมของสังคมในการก้าวไปกับ “ความปรกติใหม่” ของชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้จะช่วยให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย หากเราปกป้องตัวเองได้ ก็เท่ากับว่าเราปกป้องชุมชนและสังคมได้เช่นกัน ซึ่งทิศทางการระบาดของโรคในอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่ในมือของเราทุกคน

​นางสาวพิมพ์พิชา กล่าวว่า ขายหัวเราะตั้งใจเป็นสื่อการ์ตูนชั้นนำของไทยในแง่ของ Infocomic เมื่อขายหัวเราะได้รับการติดต่อจาก ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ในการจัดทำการ์ตูน “KnowCovid รู้ทัน โควิด” โดยรับการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ WHO UN และ สธ. ทำให้เนื้อหาภายในเล่ม นำเสนอออกมาในหลากหลายมิติ อาทิ ความเชื่อผิดๆ 12 ประการ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โควิด-19 อยู่ที่ไหนบ้าง? การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาความเครียดจากวิกฤตโรคโควิด-19 เป็นต้น

“ขายหัวเราะรู้สึกภูมิใจที่งานศิลป์ในรูปแบบการ์ตูนซึ่งเป็นความถนัดได้ช่วยสื่อสาร ทำประโยชน์ให้กับสังคมในยามวิกฤติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยปกป้องชีวิตผู้คนลดปัญหาการแพร่เชื้อ ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมาก รวมถึงส่งต่อกำลังใจผู้ได้รับผลกระทบเพราะเรามองว่าอารมณ์ขันและสุขภาพจิตที่ดีก็สำคัญสำหรับทุกชีวิตในช่วงเวลานี้”

​นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เช้าวันนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยตน และผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid รวมทั้งกลุ่มบริษัท บันลือกรุ๊ป ได้เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศในสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยหวังว่าหนังสือการ์ตูนดังกล่าว จะทำให้เกิดองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะนำหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” จำนวน 1 แสนเล่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรับการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” ได้ที่ GoCovid.issara.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *