วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดการขยะแบบครบวงจร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานแถลงข่าว โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ” โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ 

Read more about วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดการขยะแบบครบวงจร