วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดการขยะแบบครบวงจร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานแถลงข่าว โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ” โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ 

โครงการนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ ในหมู่นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสู้เยาวชนไทย นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองผ่านการทำโครงการจัดการขยะ

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซด์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร. 0-2218-3970-102 ต่อ 74 หรือติดต่อที่เบอร์ 081-989-7956

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *