CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เปิดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” (Isan Creative Festival 2021) เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “อีสาน โคตรซิ่ง” (Isan Crossing) สะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และนวัตกรรม แสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม “อีสาน”

Read more about CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เปิดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา

วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2563) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “โครงการประกวตออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ” (Young Architect ECO Home Contest) ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more about กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา