สสว. ประกาศผลรางวัล MSME Provincial Champion Awards ผนึกกำลังของ MSME ไทย ให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน

0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล MSME Provincial Champion Awards โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ ซีดีซี บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นายวีระพงศ์ กล่าวว่าในปี 2566 ได้มีการเพิ่มเติม “รางวัล MSME Provincial Champion ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเชิดชูเกียรติให้กับ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน สามารถนำเอาภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น และความโดดเด่น เชื่อมโยงเข้ากับชุมชน เพื่อสร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจชุมชน และประเทศชาติ” ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการคัดเลือกและประเมินโดยคณะกรรมการฯ เพื่อให้ได้สุดยอด SME โดยมีคะแนนสูงสุด เพียงหนึ่งเดียวของจังหวัด ซึ่งควรค่าในการได้รับการเชิดชู เผยแพร่เป็นแบบอย่างของ SME ทั่วประเทศไทย

นายวีระพงศ์ เผยอีกว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมเอสเอ็มอีของรัฐบาล โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับฐานราก และในทุกช่วงวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ การยกระดับทักษะแรงงานสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนามาตรฐาน รวมไปถึงการเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

“วันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมที่จะเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเวทีการประกวดรางวัลนี้เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไป” ผอ.สสว. ระบุ

การมอบรางวัลในปีนี้ มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่ 1. เอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม มีการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมในองค์กร และมีผลงานนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น โดดเด่นเป็นรูปธรรม 2. เอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญในการนำแนวคิด BCG มาขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 3. เอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว แต่มุ่งเพิ่มเติมคุณค่าให้ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ชุมชน ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม

สำหรับการประกวดปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จำนวน 402 ราย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 77 ราย จาก 77 จังหวัด และยังมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด MSME แห่งชาติยอดเยี่ยม มอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ รางวัล MSME โดดเด่นด้านนวัตกรรม 1 รางวัล รางวัล MSME โดดเด่นด้าน BCG 1 รางวัล และรางวัล MSME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน อีก 1 รางวัลด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: