ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564”

0 0
Read Time:5 Minute, 39 Second

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” ขยายผลสู่ Hall of Fame ในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้อง Function Eleven ชั้น 11 โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ที่นอกจากจะเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์แล้ว ยังมีความสอดคล้องตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบกับศูนย์คุณธรรมเอง ก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมการยกย่องความดีในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความดีที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเชิงบวก โดยในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งประเภทบุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประกาศยกย่อง บุคคล ชุมชนและองค์กร รวมทั้งสื่อ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและสู่สายตานานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในมิติด้านคุณธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวต่ออีกว่า “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” นี้ จะเป็นจุดริเริ่มที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งระดับพื้นที่ ตลอดจนระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับชาติ ให้ความสำคัญ ตระหนักต่อการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน/องค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สู่ระดับภูมิภาค จังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเรา ให้เป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของศูนย์คุณธรรม คือ การสนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับชาติ คือ การประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร และสื่อคุณธรรม โดยที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมได้จัดประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร และสื่อ มาโดยตลอด เช่น บุคคลผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง ประจำปี 2562 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหา โดยกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ, องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ซึ่งประกาศยกย่อง ในงาน “Moral Business Forum 2020” โดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา และล่าสุดคือ โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า สำหรับปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ยกระดับการประกาศ ยกย่อง ให้ครอบคลุม ครบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น ดำเนินการภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อ ในแต่ละ Sector ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและท้องถิ่น ของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อสื่อสาร รณรงค์และขยายผลความดีให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผลงานและผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 นี้ และจะมีพิธีประกาศผลรางวัลคุณธรรมอวอร์ดฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ช่วงปลายเดือนสิงหาคม

ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 มีทั้งหมด 3 ประเภท (รวม 327 รางวัล) คือ ประเภทสื่อ แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สื่อละคร, สื่อภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย, สื่อโฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สาขาละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท, ประเภทบุคคล จำนวน 200 รางวัล จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร และประเภทชุมชนและองค์กร จำนวน 100 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง ประกาศ ยกย่อง เป็น Hall of Fame ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.moralawards.com) ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฏนี้ได้ผ่าน Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนจะให้การตอบรับที่ดีในการช่วยเป็นกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย เพื่อให้เราได้ค้นพบ กลุ่มของบุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อ ที่น่ายกย่องในพฤติกรรมด้านคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนร่วมกันขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องนั้น เพื่อสะท้อนต่อระบบที่มีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการปรับใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองเราต่อไป เพราะ คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวทิ้งท้าย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: