มาสเตอร์พีชเปิดตัวหนังสือคุณหมอเขียน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51

0 0
Read Time:5 Minute, 46 Second

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลชั้นนำด้านศัลยกรรมความงามของไทย มุ่งผลักดันโลกแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมค้นหาศักยภาพบุคคล ผุดสำนักพิมพ์มาสเตอร์พีช ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมอเส – นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่างมุ่งมั่นสร้างสรรค์ และจุดประกายการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำทางสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานและการใช้ชีวิต ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรและประเทศชาติสู่สังคมอุดมปัญญา และความสามารถ ขนานไปกับการทำธุรกิจและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุดได้เปิดโปรเจ็กต์สื่อ ‘สำนักพิมพ์มาสเตอร์พีช’ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1-ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามครบทุกมิติของแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช 2-เพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและทางเลือกในการดูแลความงาม 3-เพื่อขยายฐานความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารบุคคล และ 4 -เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลทุกระดับ ผ่านคอนเทนต์และการนำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ ของสำนักพิมพ์ อาทิ หนังสือเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงาม หนังสือแนวทางการบริหาร และแบบอย่างความสำเร็จ รวมถึงหนังสือการพัฒนาตนเอง ทั้งระบบวิธีคิด แนวคิดการบริหารจัดการ หลักการพัฒนาศักยภาพทีมและตนเอง ฯลฯ

“ผมเชื่อว่า สิ่งที่วัดผลได้ สิ่งนั้นพัฒนาได้ นอกจากการศึกษาหาความรู้ และการมีประสบการณ์ตรงต่อสิ่งนั้นๆ มาจาก See Do Get เห็น ทำ และเข้าใจด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมและทุกคนในองค์กรยึดมั่นมาตลอด

“ตั้งแต่เด็กจนวันนี้ ผมเป็นคนหนึ่งที่อ่านหนังสือ และเสพคอนเทนต์เชิงพัฒนาตนเอง และสารคดีทุกประเภท กิจกรรมการอ่านหนังสือนั้นเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลลัพธ์โดยตรงกับผู้อ่าน เพราะเราเปิดใจต่อการรับรู้ ในคอนเทนต์ที่สนใจ และนอกเหนือไปกว่านั้น ผมนำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติจนเป็นวินัย กลายเป็นตัวตน และขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลนี้ออกไปยังคนรอบตัว และภายในองค์กร

“ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาแล้วในโลก มีสารส่งออกผ่านสื่อมากมายนับตั้งแต่อดีต แต่หนังสือก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างอมตะ และมาสเตอร์พีชเองเล็งเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนด้านสาระความรู้ที่ยั่งยืนทั้งในและนอกองค์กร ผมจึงมีความมุ่งหวังให้โปรเจ็กต์นี้เกิดขึ้น และส่งออกข่าวสารความรู้ เรื่องราวดีๆ ที่มีประโยชน์ ไปยังผู้คนในสังคม

“เริ่มจากสิ่งที่เรามี เราเชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น การบอกเล่าโลกของการทำศัลยกรรม ทั้งข้อมูลเชิงลึกของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหัตถการต่างๆ ของมาสเตอร์พีช อนาคตยังมี หนังสือด้านการบริหาร ถอดบทเรียนจากผู้ประสบความสำเร็จ เรียนรู้จากความล้มเหลว หรือทำอย่างไรจึงจะนำองค์กรไปสู่ IPO ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพตัวเองและทีม” หมอเส – นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ทางด้าน คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติม “นอกจากมาสเตอร์พีชดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจรแล้ว เรายังเห็นความสำคัญเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมค้นหาศักยภาพบุคคล พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอุดมปัญญา ผ่านการอ่านหนังสือ ทั้งประเภทที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหัตถการต่างๆ ของเราเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต รวมถึงเทคนิคการบริหาร ตลอดจนการจุดไฟศักยภาพด้วยเครื่องมือทางความคิดระดับสากล และหมวดหมู่ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ

“สำหรับโปรเจ็กต์นี้ มาสเตอร์ สไตล์ ไม่ได้หวังผลกำไรโดยตรงจากธุรกิจการขายหนังสือเป็นหลัก หากแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความมั่นคงแข็งแรงของอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามสู่ตลาดไทยและตลาดโลก รวมไปถึงส่งแรงผลักดัน และจุดศักยภาพผู้คนทั้งในแวดวงธุรกิจ สังคม ในแง่มุมด้านการศึกษา การบริหาร และพัฒนาตนเองและทีม ผ่านการอ่าน ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านบุคลากรโดยอ้อม ซึ่งผลลัพธ์ของการพัฒนาคนนั้น คือผลกำไรสูงสุดของทั้งมาสเตอร์ สไตล์ และสังคมค่ะ”

โดยช่วงเสวนา “อ่าน สวย รวย ปัง” บนเวทีกลางในงานสัปดาห์หนังสือฯ คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ และ หมอสน – นายแพทย์จักพิวัฒน์ วิภูษณวิทย์ ผู้ร่วมเขียน ‘ตาเกาหลีแค่ปากซอย’ ขึ้นแชร์ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้คู่สังคมผ่านการอ่านในครั้งนี้ โดยมีการสาธิตเคสตรวจการทำตาสองชั้นประกอบการเสวนาจากผู้สนใจร่วมขึ้นเวที สร้างความสนุกสนานไปพร้อมสาระประโยชน์ของงานบริการด้านศัลยกรรมความงามจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

ปัจจุบันมาสเตอร์ สไตล์ เผยโฉมหนังสือ 5 เล่ม ทั้งความรู้คู่โลกศัลยกรรมและสุขภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแล้วดังนี้ ;

รัก ‘ผม’ ให้ปลูก – การปลูกผมเป็นเรื่องของศาสตร์ที่เรียนกันได้ แต่การปลูกผมให้ออกมาดูธรรมชาติ เป็นศิลปะของหมอแต่ละคนที่สอนกันยากกว่า ปลูกผมจึงเป็นหัตถการที่มีความละเอียดสูง และยังต้องใช้ความชำนาญของแพทย์ เขียน โดย หมอนุ่น – แพทย์หญิงกุลธิดา ลุสวัสดิ์ ผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันปลูกผมชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่วิเคราะห์ทะลุทะลวงทุกงานสายผม คิ้ว จอน หนวด เครา และไรผม

‘ตาเกาหลี’ แค่ปากซอย – ตาหวาน ตาคม ตาโต ตาสองชั้น ตาแวววาวใสปิ๊ง ตาเกาหลี คือดวงตาในอุดมคติที่ใครๆ ก็อยากได้ – อยากมี เป็นของตัวเอง การทำงานเกี่ยวกับดวงตาเป็นงานท้าทาย และงานละเอียด เพราะความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเขียน โดย หมอสน – นายแพทย์จักพิวัฒน์ วิภูษณวิทย์ และหมอนัท – แพทย์หญิงณัฎฐ์ วิศาลเวทย์ สองจักษุแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชที่รวมตัวกันเฉพาะกิจในเล่มนี้

ไข(มัน)ความลับ – งานเขียนหนังสือเล่มแรกของ หมอพีท – นายแพทย์ภัทรเดช เจียมสว่างพร บอกเล่าเรื่องการดูดไขมันและการปรับบางส่วนของร่างกายที่เป็นปมปัญหาอย่างตรงจุดไหน ส่วนไหนที่ดูไม่เข้ารูปเข้ารอย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกาย หรือลดน้ำหนัก หนังสือเล่มนี้เจาะบางส่วนของนวัตกรรมที่ทำให้มีความบอบช้ำน้อย และฟื้นตัวเร็วพ่วงท้ายด้วย

ถ้าจมูกเลือกเกิดได้ – หนังสือเล่มนี้นอกจากคลี่คลายปัญหาการทำจมูกให้หายคาใจแล้ว ผู้เขียนคือ หมอเบนซ์ – นพ.โฆษิต เอี้ยวฉาย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหัตถการจมูกแห่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลชั้นนำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศไทย ยังบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านตัวอักษรให้ได้อ่านสนุก จาก No One ก้าวขึ้นมาเป็น No. One เป็นแพทย์ผู้บุกเบิกการทำจมูกแบบเปิด ด้วยเทคนิค Nose Reconstruction หรือการปรับโครงสร้างจมูกใหม่ของวงการศัลยกรรมเมืองไทย

อ่านทันก็ YOUNG ดี – รวบรวมตอนฮิตจากรายการ ‘คุยกับหมออัจจิมา’ โดยคุณหมอหญิง – พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ออกอากาศทางช่องเนชั่นทีวี ชวนพูดคุยกันเรื่องศาสตร์การชะลอวัย เป็นความรู้สำหรับผู้สนใจเรื่องการดูแลรักษาตัวเองเพื่อหลีกไกลจากความชราก่อนวัยอันควร ทั้งในแบบที่ทำด้วยตนเองได้ง่าย และข้อควรรู้หากต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลผิวพรรณ

#Masterpiece #Masterstyle #Bookfair2023 #สัปดาห์หนังสือ #หนังสือน่าอ่าน
#หนังสือขายดี #มาสเตอร์สไตล์ #โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช #สำนักพิมพ์มาสเตอร์พีช

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: