เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ต้อนรับคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ร่วมมือภาครัฐ เดินหน้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดย บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ สนับสนุนพื้นที่รวมกว่า 2,500 ตารางเมตร ณ บริเวณอาคาร M2 ที่ชั้น M และชั้น 1 เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน จัดโดย กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาครัฐ ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน อย่างเร่งด่วนให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันโรคให้กับตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศโดยเร็วที่สุด

โดย นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้ลงพื้นที่ต้อนรับคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมงานบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมมอบอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11อินเตอร์ และโรงพยาบาลปิยะเวท ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ จุดบริการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11อินเตอร์ นางสาวเมลดา ประทับสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศ โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบอาหารกลางวัน พร้อมตรวจเยี่ยมงานบริการ ซึ่งมีระบบการให้บริการฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วนตามขั้นตอนมาตรฐาน ณ บริเวณชั้น M และชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์

ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อมาตรการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกคน โดยได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดได้แก่ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจ นอกจากนี้ยังตอกย้ำมาตรการเชิงรุกป้องกันล่วงหน้า ด้วยการ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซน ทั่วทุกบริเวณพื้นที่ของศูนย์การค้า ตลอดจนพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 หลังศูนย์การค้าฯปิดบริการทุกวัน เพื่อเน้นย้ำให้มั่นใจถึงความสะอาดปลอดภัยสูงสุด  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *