วศ.อว. ขานรับ BCG โมเดล เตรียมเผยแพร่ 2 ผลงานโดดเด่น ผ่านรายการ Chance For Future ทาง ททบ.5 เร็ว ๆ นี้

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศเชิงบูรณาการในทุกมิติ โดยใช้ความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบาย BCG เป็นฐานในการพัฒนา โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเกษตรกรให้สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้า และยังต่อยอดไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ขานรับนโยบาย BCG ดังกล่าว พร้อมจับมือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งผลักดันโครงการเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการสำรวจปริมาณไมโครพลาสติกและโลหะหนักในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล และโครงการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าทอพื้นถิ่นสู่งานศิลป์ในระดับสากล ในพื้นที่คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี โดยความก้าวหน้าและผลสำเร็จของทั้ง 2 โครงการ จะเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการ Chance For Future (โอกาสแห่งอนาคต) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) จำนวน 2 ตอน

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง อว. พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาร่วมถ่ายทอดข้อมูลเชิงนโยบาย ตลอดจนภาพบรรยากาศการดำเนินงานในพื้นที่และในห้องแลปของทีมนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ติดตามรับชมการเผยแพร่ออกอากาศได้ทาง ททบ.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.45 – 15.00 น.

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #DSSThaiScience

Leave a Reply

Your email address will not be published.