นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลโครงการนวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

นายทาเคโอะ คาโตะ รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ และประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการส่วนการช่วยเหลือสังคม เป็นผู้แทนมอบรางวัลแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม “SALMON” ที่ร่วมแสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ผลงาน “Alarmii” Gadget ที่สามารถพกพาได้สะดวกช่วยจัดตารางเวลาและกระตุ้นให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องคอยเป็นกังวลกับเด็ก จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่จากการประกวดโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2021 จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ มาครองได้อย่างสมภาคภูมิ โดยมีนางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

ชื่อทีม : SALMON (รองชนะเลิศอันดับ 2)
1. นายพิชญะ  ทองกู้เกียรติ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส อุษาโชคเจริญ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ชญา วาทีรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายธัชธน จุลพลัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
5. นายอัครพนธ์ ศรีวรกุล สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *