ครูชูชีพ​ ขุนอาจ ผู้สืบสานการแสดงโขนแก่เด็กที่มีความสนใจและเด็กด้อยโอกาส

ครูชูชีพ​ ขุนอาจ​ หลานของ ครูสาคร ยังเขียวสด ผู้ก่อตั้งการแสดงโขนเด็ก คุ้นเคยกับศิลปะนาฏกรรมตั้งแต่อายุ 14 ปี แสดงได้ทั้งโขน ลิเก รวมถึงละคร จนปัจจุบันได้มาก่อตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมโขนและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีวิชาชีพติดตัว…

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ภายใน​ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิด​สอนการแสดงโขนโดยมีนายสมทรง ขุนอาจ (ครูชูชีพ ขุนอาจ) หลานของนางคุ่ย ยังเขียวสด และได้รับการถ่ายทอดการแสดงโขนจากนายสาคร ยังเขียวสด ซึ่งเป็นลุง ซึ่งนายสมทรงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจหุ่นละครเล็ก โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน

วิธีการสอนเริ่มฝึกท่าพื้นฐานเช่น ย่ำเท้า ดัดมือ ดัดเท้า ดัดเอว ต่อมาจึงให้รำกับเพลง เริ่มด้วยเพลงแม่บทซึ่งเป็นเพลงพื้นฐานของการแสดง และต่อมาจึงให้นักเรียนฝึกแสดงรำในขั้นที่สูงขึ้น อีกทั้งฝึกท่ารำของตัวแสดงอื่น

ด้วยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 30 คน อายุตั้งแต่ 3-15 ปี มีทั้งพักที่ศูนย์ฯ และไปกลับ การฝึกซ้อมจะซ้อมวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ ซ้อมเวลา 09.00-17.00 น. และรับงานแสดงโชว์ติดต่อได้ที่เบอร์ ​081-6186629

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *