ทีมยุทธศาสตร์ กทม. ประชาธิปัตย์ เชิญร่วมงาน “Modern Bangkok” Workshop Series Design Thinking ครั้งที่ 2

ทีมยุทธศาสตร์ กทม. ประชาธิปัตย์ เชิญร่วมงาน  “Modern Bangkok” Workshop Series Design Thinking ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Safer Bangkok กรุงเทพ ปลอดภัย” ร่วมเสวนาปัญหากรุงเทพฯ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Read more about ทีมยุทธศาสตร์ กทม. ประชาธิปัตย์ เชิญร่วมงาน “Modern Bangkok” Workshop Series Design Thinking ครั้งที่ 2