NIA เปิดพื้นที่โชว์ไอเดียเจ๋ง สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2564 ตอบโจทย์ธุรกิจ

สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย จาก 400 ทีมทั่วประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่โชว์ 200 สุดยอดไอเดียเจ๋ง ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยทีม Erythro-Sed จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2564 จากผลงาน ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง (ESR)

Read more about NIA เปิดพื้นที่โชว์ไอเดียเจ๋ง สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2564 ตอบโจทย์ธุรกิจ

NIA เปิดรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ปี 2564 พร้อมเร่งเครื่องเดินหน้าขับเคลื่อนไทยก้าวสู่ ‘ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ สำหรับใช้เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้า ซึ่งล่าสุด NIA ได้ริเริ่มและจัดทำ ‘รายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564’ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลภาพรวมภูมิทัศน์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมถึงแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพื่อเร่งสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

Read more about NIA เปิดรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ปี 2564 พร้อมเร่งเครื่องเดินหน้าขับเคลื่อนไทยก้าวสู่ ‘ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ’

เอ็นไอเอ เร่งเพิ่มจีดีพี 11 จังหวัดภาคเหนือ รุกขยายสำนักงานฯ ระดับภูมิภาคแห่งแรกใน จ.เชียงใหม่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดตัวสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในภาคเหนือ ภายใต้ชื่อ ‘NIA Northern Regional Connect’ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวม 11 จังหวัด

Read more about เอ็นไอเอ เร่งเพิ่มจีดีพี 11 จังหวัดภาคเหนือ รุกขยายสำนักงานฯ ระดับภูมิภาคแห่งแรกใน จ.เชียงใหม่