“LOTUS ViroClean” ขึ้นแท่น The Very Best Thai Brand & Best Creator 2021

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 หลายระลอกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้ผู้คนในยุคนี้หันมาให้ความสำคัญในกับเรื่องสุขภาพในวงกว้าง กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง กรุ๊ป นำโดย คุณทีปกร โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีวิสัยทัศน์ที่อยากจะให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีเจตนารมณ์ที่อยากจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผ่านไอเดียสุดสร้างสรรค์ (Best Creator) และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน จึงได้คิดค้นนวัตกรรมบนผืนผ้าเนื้อนุ่ม สัมผัสเย็นสบาย ได้แก่ “ปลอกหมอนกันไวรัส” และ “ผ้ารองกันไวรัส” จนมาเป็นผลิตภัณฑ์ในชื่อ “LOTUS ViroClean”

Read more about “LOTUS ViroClean” ขึ้นแท่น The Very Best Thai Brand & Best Creator 2021