PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรม เปิดตัวโครงการ My Moral

PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เปิดตัว “My Moral โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้คุณธรรมในการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งได้คัดเลือกนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านชุดสื่อ “โรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน” สื่อผสมระหว่างการแสดงละครกับการอ่านหนังสือ

Read more about PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรม เปิดตัวโครงการ My Moral

PUBAT ชวนทลายกองดอง เปิดตัวเว็บแอปฯ “Noกองดอง” ตั้งเป้าสร้างนิสัยรักการอ่าน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน “Noกองดอง” แอปอวดอ่าน นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงนักอ่านทุกเพศ ทุกวัย ในยุคดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดการอ่านอย่างยั่งยืน ใช้งานได้แล้ววันนี้ทางเว็บแอป Nogongdong.com พร้อมชวนนักอ่านชาเลนจ์บันทึกสถิติการอ่านผ่านกิจกรรม 2020 ท้ากันอ่านผ่านแอปอวดอ่าน

Read more about PUBAT ชวนทลายกองดอง เปิดตัวเว็บแอปฯ “Noกองดอง” ตั้งเป้าสร้างนิสัยรักการอ่าน