ห้างเซ็นทรัล รับรางวัลโครงการรางวัลพระราชทาน ‘Thailand Corporate Excellence Awards 2021’

ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รับมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ‘Thailand Corporate Excellence Awards 2021’ ประเภท Distinguished ในสาขารางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product / Service Excellence) 

Read more