วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral รุ่นที่ 1 นำเสนอผลงานการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ต่อเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม, คุณอดุลย์ ดาราธรรม สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย นำทีมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

Read more