“บัตรนัดตรวจเบาหวาน” โฉมใหม่ มาพร้อมเกร็ดความรู้ ดูแลตนเองเบื้องต้นจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

“โรคเบาหวาน” ฟังดูคุ้นหูจนเสมือนโรคประจำตัวปกติที่พบได้ทั่วไป แท้จริงกลับเป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วยและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลกอีกด้วย จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ยังชี้ให้เห็นว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 425 ล้านคนทั่วโลกในปี 2560 และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้านคนภายในปี 2588[1] นอกจากนี้ในประเทศไทยยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงกว่า 4 ล้านคน[2] ในปี 2563

Read more about “บัตรนัดตรวจเบาหวาน” โฉมใหม่ มาพร้อมเกร็ดความรู้ ดูแลตนเองเบื้องต้นจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ