ททท. ร่วมกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ด้วยการเดินทางสร้างประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟรูปแบบใหม่สร้างความมั่นใจแบบ New Normal คาดกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาท

Read more

รฟท. เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟ เชื่อมโยงทุกการเดินทางเซฟเวลา เซฟพลังงาน เซฟค่าใช้จ่าย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 125 เดินหน้าพัฒนาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง เร่งผลักดันให้ “การขนส่งทางราง” เป็นระบบหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ เพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งที่มีความทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

Read more