CAO เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศกลยุทธ์ C.S.E.P 4 ด้านหลัก เดินหน้าสู่ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศวิสัยทัศน์ภายใต้แม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทน “ชวลิต ทองรมย์” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสู่การเป็น “ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ” ด้วยกลยุทธ์ C.S.E.P.

Read more about CAO เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศกลยุทธ์ C.S.E.P 4 ด้านหลัก เดินหน้าสู่ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ

“ชวลิต ทองรมย์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

บริษัท เจนเนอราลี่  ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ประกาศแต่งตั้งนายชวลิต ทองรมย์ ขึ้นคุมทัพตัวแทน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer- CAO) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more about “ชวลิต ทองรมย์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต