“บ้านหน้าทับโมเดล” คว้าสุดยอดหมู่บ้าน CIV ดีพร้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV ทั่วประเทศรวม 11 แห่ง โดยใช้แนวคิดจากเยาวชน ผนวกเทคโนโลยี ดึงอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

Read more about “บ้านหน้าทับโมเดล” คว้าสุดยอดหมู่บ้าน CIV ดีพร้อม