ทีเส็บจัดงานเสวนา “World’s 360 ํ – When Hygiene Becomes The New Norm”

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ กำหนดจัดงานเสวนา “World’s 360 – When Hygiene Becomes The New Norm” 360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย และวิถีใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไมช์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในกิจกรรมไมซ์ และเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับรูปแบบการดำเนินกิจการธุรกิจไมซ์ ให้เข้ากับยุคนิวนอร์มอล

ในงานนี้ ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ ที่จะมาร่วมเสวนาในหลากหลายแง่มุมในแนวทางการปรับธุรกิจไมซ์ในยุคนิวนอร์มอล อาทิ หัวข้อ “แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย และวิถีใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์” โดย คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน., หัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของโลกการศึกษาแบบ New Norm – ผสมผสานศาสตร์การสอนกับโลกดิจิตอล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หัวข้อ “Scrub Up Your MICE Venue: Hardware & Software for Hybrid Event” โดยมร. เฟอร์รี่ คาโยโน่ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, หัวข้อ “MICE ใหม่ใส่ใจโลก – เทคโนโลยีสอดประสานเพื่อสร้างสรรค์” โดย คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด และ หัวข้อ “Festival และ Mega Events ท้าทายและสนุกได้ในแบบรักษาระยะห่าง” โดย คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ที่จะมาให้มุมมองและประสบการณ์ในแต่ละมิติของธุรกิจยุคนิวนอร์มอล นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัว หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์

งานเสวนา “World’s 360o – When Hygiene Becomes The New Norm” 360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติ จะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://mice.kcmtiplc.com/mice-new-normal หรือ โทร. 02-052-8008 ต่อ 316 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *