24 ที่เที่ยวนครปฐม พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลัง Covid-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

จังหวัดนครปฐม สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและผลักดันสู่การปฏิบัติ ในการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น นอกจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้ว การพัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม โดยเน้นข้อมูลของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว ให้มีเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง และครบทุกด้าน พร้อมกันนี้ยังมีภาพถ่ายสถานที่สวยงามในมุมต่างๆ ของแต่ละที่มาแนะนำเพื่อเป็นไอเดียและแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทํา ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย

อำเภอกำแพงแสน อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโลเมตร แต่ก็ยังเป็นอำเภอที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าตัวเมือง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าเที่ยวไม่น้อย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น

นิตาธร ทะเลน้ำจืด
ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 73180
เบอร์ติดต่อ : 089-242-3024 / 092-409-9922

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 73140
เบอร์ติดต่อ : 034-351886

อำเภอดอนตูม อีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวคือ

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ทุ่งพิชัย
ที่อยู่ : 144 หมู่ 3 บ้านทุ่งพิชัย ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม นครปฐม
เบอร์ติดต่อ : 085-428-4385

อำเภอนครชัยศรี อำเภอที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งนครชัยศรี อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย

เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-339468

ดูบัว คาเฟ่
ที่อยู่ : 88/8 ม.1 ตําบล บางแก้วฟ้า อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 097-024-0842

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ที่อยู่ : 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-332604 / 034-332109

Woodland เมืองไม้
ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-265330

วัดกลางบางแก้ว
ที่อยู่ : 113 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-331462 / 034-332182

วัดกลางบางพระ
ที่อยู่ : 86 หมู่ 4 ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เบอร์ติดต่อ : 034-239-225

วัดศรีษะทอง
ที่อยู่ : ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-227462

สยามชัยหาดทรายขาว @นครชัยศรี
ที่อยู่ : ตําบลพะเนียด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 081-446-2441

อำเภอบางเลน อำเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองที่สุด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบๆ 50 กิโลเมตร ถือว่าไกลไม่น้อยเลยล่ะ แต่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงใหล มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น

ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง
ที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 6 ถนนการประปานครหลวง ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน นครปฐม 73130
เบอร์ติดต่อ : 081-259-7667

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122
ที่อยู่ : ซอยเทศบาล 7 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน นครปฐม 73190
เบอร์ติดต่อ : 081-9109-683

เมืองรัตติยา
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองนกกระทุง อําเภอบางเลน นครปฐม 73130
เบอร์ติดต่อ : 063-058-5672

อำเภอพุทธมณฑล อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของจังหวัดนครปฐม ถ้าหากมุ่งหน้ามาจากกรุงเทพฯ

พุทธมณฑล
ที่อยู่ : 25/25 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ : 024-419012 / 024-419009

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (หอภาพยนตร์)
ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ : 02-482-2013 ต่อ 119

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ : 02-441-5272-4

อำเภอเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล

ตลาดเช้าซอย 2
ที่อยู่ : ถนนเทศบาล ซอย 2 ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ : 087-157-7708

ตลาดบน-ล่าง
ที่อยู่ : ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

วัดป่าปฐมชัย
ที่อยู่ : 128/2 หมู่ 3 ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ : 081-199-4062

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : 27 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ : 034-752847-8

อำเภอสามพราน อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 26 กิโลเมตร อำเภอที่เต็มไปด้วยสีสัน

ตลาดน้ำดอนหวาย
ที่อยู่ : 78 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์ติดต่อ : 02-482-7213-5 / 084-891-6612 

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 30 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์ติดต่อ : 081-824-4119

วัดไร่ขิง
ที่อยู่ : 51 หมู่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์ติดต่อ : 034-311384 / 034-323056

วัดสามพราน
ที่อยู่ : 92/8 หมู่ 7 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์ติดต่อ : 081-901-8389

การดําเนินการจัดโครงการครั้งนี้โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เพื่อให้การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

งบประมาณโดยจังหวัดนครปฐม ดําเนินการโดย สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จํากัด

#จังหวัดนครปฐม #สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม #นครปฐมเล่าได้ไม่รู้จบ #MAKMiT

โครงการนี้ได้ดําเนินการถ่ายทําก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *