“ยูเนี่ยน มอลล์” เดินหน้าช่วยผู้เช่า ให้ส่วนลดรวมสูงสุดถึง 50%

เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงต่อเนื่องยาวนาน มีส่วนทำให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์  จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดมา ตั้งแต่ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563

ล่าสุดจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งยังคงสร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์การค้าฯ เข้าใจและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการ จึงได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นส่วนลดต่าง ๆ ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 โดยได้มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาโดยการมอบส่วนลดเพิ่มเติมให้ผู้เช่าอีกรวมสูงสุดถึง 50%  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่ดูน่าเป็นห่วง ไม่รู้ว่าผลกระทบจากปัญหาไวรัสจะหายไปเมื่อไหร่ ดังนั้น นอกจากการช่วยเหลือด้วยการมอบส่วนลดค่าเช่าต่างๆ แล้ว ศูนย์การค้าฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้แนวทางในการสร้างแบรนด์ การสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทางศูนย์การค้าฯ ยังได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ขายใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และแน่นอนว่า ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานร้านค้า และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ จึงยังคงดำเนินการตามมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

โดยยึด 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่  1. มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด 2. มาตรการลดความแออัด 3. มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส 4. มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และ 5. มาตรการเฝ้าระวังติดตาม 

พร้อมเปลี่ยนแปลงเวลาการปิด-เปิด ศูนย์การค้าฯ เป็นวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.00 น. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดของไวรัส  รวมถึงเป็นการร่วมมือกับภาครัฐและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม

ทางศูนย์การค้าฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจมาโดยตลอด  และศูนย์การค้าฯ เชื่อมั่นว่า เราคนไทยทุกคนจะสามารถเอาชนะและก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.