ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้บริการ

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 122 ระบุ Timeline เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมายังศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ นั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงจาก สำนักสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แล้วพบว่า ผู้ป่วยได้เดินทางมาจอดรถที่ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ จริง เพื่อไปซื้อของยังศูนย์การค้าอื่นบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ได้แวะร้านค้าใดใดภายในศูนย์การค้าฯ

ซึ่งการผ่านเข้าออกศูนย์การค้าฯ นั้น ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจเช็คอุณหภูมิ และการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดเวลา โดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ได้เดินกลับมายังอาคารจอดรถของศูนย์การค้าฯ และเดินทางกลับทันที โดยไม่ได้แวะร้านค้าใดใดเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานร้านค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ จึงเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยของการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด นอกเหนือจากมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยหลักที่ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของศูนย์การค้าฯ ทุกพื้นที่ ทั้งด้านในและบริเวณรอบนอกอาคาร

โดยยึดปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ 

1. มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด

2. มาตรการลดความแออัด

3. มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส

4. มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก  

5. มาตรการเฝ้าระวังติดตาม 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจศูนย์การค้าฯ มาโดยตลอด ศูนย์การค้าฯ เชื่อว่า เราคนไทยทุกคนจะสามารถเอาชนะและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *