ทีวี ธันเดอร์ มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) โดย “คุณภัทรภร วรรณภิญโญ” Chief Executive Officer, CEO ได้มอบหมายให้ “คุณศิริพร รติรัตนานนท์ “Chief Corporate Affair Officer & Company Secretary เป็นตัวแทนบริษัทมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร 10 กระสอบ ไข่ไก่ 3,000 ฟอง และน้ำมันพืช 10 ลัง เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *