ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ตามเกณฑ์สาธารณสุข

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในกองถ่ายทำละคร เกมโชว์ และรายการทุกรายการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

โดยมาตรฐานที่ผ่านการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ 

ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ 

 • การลงทะเบียน “ไทยชนะ” 
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 • จุดคัดกรองอุณหภูมิ 
 • ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามจุดต่าง ๆ  
 • แบ่งสัดส่วนการปฏิบัติงานให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร 
 • จัดการระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่แออัด 
 • ใช้ภาชนะรับประทานอาหารและแก้วน้ำส่วนตัว 
 • ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการโควิดก่อนเริ่มทำงาน 

ด้านการประเมินระหว่างให้บริการ 

 • จำนวนคณะทำงานรวมกันไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน 
 • ให้มีการลงทะเบียน “ไทยชนะ” 
 • ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 • จัดพื้นที่รับรองผู้มีอาการผิดปกติ 
 • ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงในขณะเข้าฉาก 
 • ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
 • ช่างแต่งหน้า ทำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลัง แต่งหน้าทำผม 
 • มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค 
 • ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการถ่ายทำ 
 • ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ หรือระบบกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 • ทำความสะอาดห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง 
 • มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด และนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะทุกวัน 

ทั้งนี้ ทุกกองถ่ายรายการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจประเมินในทุกรายการ และขอยืนยันว่าการถ่ายทำและออกอากาศรายการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และ โรงถ่าย TVT Green Park Studio และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *