กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ในการนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการผลงาน “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” ที่นำมาจัดแสดงจาก 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หลักแนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จชมผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงอย่างสนพระทัยยิ่งเป็นระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมง (09.20-11.00 น.โดยประมาณ) อาทิ นวัตกรรมชุด PPE แบบ Isolationgown ระดับ 2 รุ่น“เราสู้” และ Coverall ระดับ4 รุ่น “เราชนะ” คุณสมบัติเด่นใช้ซ้ำโดยซักได้ 20 ครั้ง สามารถทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า 800,000 ชุด 

หุ่นยนต์ขนส่งสำหรับงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล “เจ้าแบก” หุ่นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2 ล้อ พร้อมล้อ support 4 ล้อ สามารถใช้งานได้ทั้งในตัวอาคารหรือนอกอาคาร พื้นเรียบ หรือทางลาดชันไม่เกิน 30 องศา ใช้ใน indoor/outdoor environment “DrD” สามารถใช้งานได้ในตัวอาคาร พื้นเรียบ สามารถ บังคับผ่านกล้องด้วยวิทยุบังคับ ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ 0.5 เมตรต่อวินาที เป็นต้น

โดยผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงในปีนี้มีทั้งสิ้นกว่า 300 ผลงาน อาทิ บอร์ดวิเคราะห์เสียงใต้น้ำที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี, เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (KNIN II)  ครีมพอกหน้าต้านสิว สารสกัดจากข้าวแดง, หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ, เจลอาบน้ำสารสกัดจากผักเบี้ยทะเล, รถยกสูงกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและกลบดิน มาตรฐานผลิตกัญชาทางการแพทย์ ฯลฯ 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมประจำปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 สืบค้นข้อมูลและชมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *