เชิญชวนร่วมเปิดงาน ประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนร่วมเปิดงาน ประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2563 Thailand Franchise Award : TFA 2020 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ โดย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธี 

พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ต้นสายปลายทางธุรกิจแฟรนไชส์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์  CFE  ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ และในช่วงบ่ายกับเสวนาหัวข้อ “แนวคิดสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ในธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย” ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 14.00 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *