TEP สานพลังภาคี เปิดเวที TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ” พลิกโฉมการศึกษาไทย

0 0
Read Time:3 Minute, 24 Second

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) เปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศ TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ” ผนึกภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษา กูรูผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการชั้นนำ เครือข่ายพัฒนาครู โรงเรียน คนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน เปิดวงพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมออกแบบ แสดงพลังและส่งเสียง สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP – Thailand Education Partnership) กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย (TEP) มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม ด้วยการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันและรวบรวมความคิดเห็นจากนักเรียน ครู นักการศึกษา พ่อแม่ นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเสียงสะท้อนถึงความต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เผชิญกับปัญหาจริงไปยังผู้กำหนดนโยบาย และรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ บนฐานวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอที่เร่งด่วน อันจะทำให้ระบบการศึกษาไทยเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษา ที่สามารถตอบโจทย์คนไทยได้อย่างแท้จริง

ดังนั้นเพื่อเดินหน้าภารกิจดังกล่าว ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) จึงได้จัดงาน TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ” เวทีสาธารณะระดับประเทศ เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้และเสริมสร้างพลังของภาคีเครือข่าย ตลอดทั้ง 2 วัน ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ กรุงเทพฯ โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในแวดวงการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการชั้นนำ เครือข่ายพัฒนาครู โรงเรียน คนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกันออกแบบการศึกษาไทยในอนาคต ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ประชากรทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาวะอย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่นโยบายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบการศึกษาไทยต่อไป

สำหรับกิจกรรม TEP Forum 2024 ในวันแรกเป็นเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่น่าสนใจ ผ่านกิจกรรมเสวนาและเวิร์กชอป อาทิ “การผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับนักการศึกษาไทยอย่างไร้รอยต่อ”, “ทำไม ‘ปฐมวัย’ ต้องเป็นวาระแห่งชาติ, “พ่อแม่ที่มีอยู่จริง : ปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”, “รอยเชื่อมต่อจากปฐมวัยไปสู่ระดับประถม : เชื่อมอย่างไรให้ Seamless?”, “ความรู้ฐานราก 3 มิติ (Self, EF, พัฒนาการ) ในพัฒนาการเด็ก”, Showcase Learning Platform “ระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”, “การวัดและประเมินผลระบบโค้ช : เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สมรรถนะผู้เรียน” และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย

ส่วนวันที่ 2 เป็นการรวมพลังภาคีในแวดวงการศึกษาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้”, “พัฒนาผู้เรียนด้วยฐานสมรรถนะ”, “ศึกษาและเรียนรู้อย่างไร้รอยต่อกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”, กิจกรรม TEP Talk Series : ร่วมสร้าง “เมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning Cities) จาก 5 กลุ่มเครือข่ายภาคการศึกษา, การเสวนา “สร้างสมรรถนะเพื่อคนทุกวัย รับความท้าทายแห่งอนาคต”, “อนาคตการศึกษาไทยควรเป็นอย่างไร”, “สร้างนโยบายสร้างสมรรถนะคนไทยให้เรียนรู้อย่างไร้รอยต่อ”

รวมถึงการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายแก่พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยการประกาศความร่วมมือการศึกษาไทยไร้รอยต่อร่วมกันของทุก ๆ หน่วยงาน

“เราเชื่อในแนวคิด All for Education ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและประชาชนทุกภาคส่วนจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่เพื่อกำหนดอนาคตการศึกษาไทย โดย TEP Forum 2024 จะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนร่วมกันออกแบบและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาไทย พร้อมส่งต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ภาคนโยบาย?) อันจะนำไปสู่การยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การเตรียมความพร้อมเด็กไทย ทั้งด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นพ.ยงยุทธ กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว พร้อมร่วมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย ได้ที่ https://www.facebook.com/TEPThaiEDU

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: