“ซอนต้า” ฉลองใหญ่ 101 ปี ซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ซอนต้าสากลภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) ภายใต้การนำของ ซอนเชี่ยน ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการเขต 6 (ประเทศไทย)คนใหม่ จัดงานแถลงข่าว “101 ปี ซอนต้าสากลยุติความรุนแรง ต่อสตรีและเด็ก” (Zonta Says NO) รวมพลังสังคมจัดกิจกรรม 16 วันยาวต่อเนื่อง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กร่วมกับสโมสรซอนต้าทั่วโลก ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 

Read more about “ซอนต้า” ฉลองใหญ่ 101 ปี ซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก