ดีป้า พร้อมปักหมุด 25 จังหวัด เดินหน้าขยายผลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) หลังผลตอบรับดีเยี่ยมจากเฟสก่อนหน้า พร้อมปักหมุด 25 จังหวัด เร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ พร้อมจัดให้มีการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในการประกอบธุรกิจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยประเมินว่า โครงการ

Read more