LINE จับมือ KFC เตรียมปล่อยผลงานโปรโมทเมนูฮิต “Chick n’ Roll” ผ่านเพจ KFC

LINE ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจยกระดับครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีธุรกิจสากล จับมือแบรนด์ระดับโลก KFC ต่อยอดผลงานผู้ชนะสู่สนามโฆษณาจริง โปรโมทเมนูสุดฮิต Chick n’ Roll เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ KFC มุ่งพิสูจน์ศักยภาพครีเอเตอร์ไทยในตลาดสากล

Read more