จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์สากล เดินหน้าโครงการ ‘Sight For Kids’

รู้หรือไม่ว่า..ความบกพร่องทางสายตาในเยาวชน มีผลต่อพัฒนาการการมองเห็นของพวกเขาในระยะยาว หากไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิดภาวะการมองเห็นบกพร่อง ส่งผลให้ระบบประสาทการมองเห็นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโต ดังนั้นการตรวจและดูแลรักษาสุขภาพตาอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่เยาวชนทุกคนได้

Read more