เก้าอี้ MORE จากโมเดอร์นฟอร์ม ร่วมแสดงผลงานในงาน Paris Maison & Objet 2021

เก้าอี้อเนกประสงค์ “MORE” จาก โมเดอร์นฟอร์ม ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาทางการค้าระดับสากล ในบูธ T-STYLE : THAI SPIRIT, Hall 5A, Q30 R29 งาน Maison & Objet Paris 2021 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ณ ศูนย์แสดงสินค้า Paris Nord Villepinte Exhibition Center ระหว่างวันที่ 9 -13 กันยายน 2564

Read more about เก้าอี้ MORE จากโมเดอร์นฟอร์ม ร่วมแสดงผลงานในงาน Paris Maison & Objet 2021