“MOSHI” จัดใหญ่ครั้งแรก เป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ต NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2: In A DREAM’ in BANGKOK

‘บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย สร้างประสบการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกในการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในคอนเสิร์ต NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2: In A DREAM’ in

Read more