Eyeshouse บ้านสุขภาพสายตา เปิดสาขาใหม่! ณ ศูนย์การค้าสีลมเอจ

Eyeshouse บ้านสุขภาพสายตา พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรวจวัดสายตาแบบครบวงจรโดย ’นักทัศนมาตร’ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น พร้อมทั้งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์คอยควบคุมมาตรฐานในทุกขั้นตอน สำหรับการตรวจวัดสายตาทางร้าน Eyeshouse บ้านสุขภาพสายตา เลือกใช้ DNEye® Scanner ที่สามารถตรวจสายตาได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมที่สุด เครื่อง DNEYE® SCANNER ไม่ใช่แค่เครื่องวัดสายตาที่ให้แค่ค่าสายตา ด้วยเทคโนโลยีการวัดสายตาแบบ wavefront ทีทำให้การวัดสายตานั้นแม่นยำมากขึ้น

Read more