FutureSkill สตาร์ทอัพสาย Edtech จับมือ สจล. เปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Class of Innovator (COIN)

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ EdTech Startup ที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะแห่งอนาคตให้กับคนไทย ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว Class of Innovator (COIN) แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในคอนเซปต์ “Practical Innovation” หรือ “นวัตกรรมที่ทำได้จริง”

Read more