OPPO ชวนส่งต่อภาพถ่ายถึงอนาคตในอีก 100 ปี! ผ่านแคมเปญ “2121 Future Photography”

OPPO เปิดตัวแคมเปญระดับโลก “2121 Future Photography” เชิญชวนทุกคนร่วมแบ่งปันมุมมองความสวยงามของธรรมชาติ ผู้คน และสิ่งแวดล้อม ผ่านภาพถ่ายภายใต้คอนเซ็ปต์ #dearfuture2121 และถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากส่งต่อถึงคนในอนาคตอีก 100 ปี! พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการเข้าร่วม Online Professional Photography Classes กับช่างถ่ายภาพระดับมืออาชีพทั่วโลก และรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 400 ดอลลาร์สหรัฐ! สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

Read more about OPPO ชวนส่งต่อภาพถ่ายถึงอนาคตในอีก 100 ปี! ผ่านแคมเปญ “2121 Future Photography”