คาร์กิลล์ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายอภิชัย ศรีสว่าง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและงานบริการพนักงาน (ซ้าย) นายสุชีวทัศน์ โพธิ์ทอง ผู้จัดการแผนกธุรการและชุมชนสัมพันธ์ (ขวา) เข้าร่วมรับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to

Read more