สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดงานเสวนา “Coaching DNA of Leaders”

มร.ฌอง ฟรองซัวส์ คูแซง โค้ชชื่อดังระดับโลกชี้ การเรียนรู้วิธีการอยู่รอดด้วยตนเอง คือก้าวสำคัญและก้าวแรกๆ ที่จะทำให้เราสามารถดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้ แม้ในเงื่อนไขที่มีจำกัดเพียงใดก็ตาม ส่วนสี่ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำและสถานศึกษาชื่อดังของเมืองไทย เผยการ Coaching มีส่วนผลักดันศักยภาพของเยาวชนและพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้นให้ก้าวสู่ S-Curve ได้ ที่ผ่านมาการโค้ช ยังช่วยให้หลายบริษัทฝ่ากระแสวิฤกติช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่สุด ของการระบาด COVID-19 

Read more about สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดงานเสวนา “Coaching DNA of Leaders”