แอ็กซอลตามุ่งมั่นสู่เป้าหมายความยั่งยืนในปี 2030

แอ็กซอลตา ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ประกาศความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2030 และตั้งเป้าดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 นับเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษก่อนถึงกำหนดข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังได้ทำพันธสัญญาด้านความยั่งยืนอีก 10 ประการในปี 2030 ประเด็นสำคัญคือความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอ็กซอลตาให้ได้ 80%

Read more