ทีเส็บ เดินหน้าส่งเสริมงานแสดงสินค้านานาชาติ

ทีเส็บเดินหน้าส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้วย 5 กลยุทธ์ ปรับแนวการตลาดให้เฉพาะเจาะจง หวังผลได้ มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจศักยภาพสูงในกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมหลัก และภูมิภาคเอเชียที่ยังเติบโตได้ โดยปี 64 สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 58 งาน คาดการณ์สร้างรายได้หมุนเวียน 23,000 ล้านบาท

Read more about ทีเส็บ เดินหน้าส่งเสริมงานแสดงสินค้านานาชาติ